Manawhenua Ki Waitaha

​​​​​ Map for MKW.png 

​​Kia whakakotahi te hoe o te waka

We Paddle Our Waka As One

Tihei Mauri Ora!

Ka tū tonu ahau ki te Manawhenua o Waitaha.
Ka titiro atu ki ka mauka kōrero o kā hapū maha.
Mai i Kaikōura, Tūāhuriri, whiti atu ki Wheke, Koukourārata,
tae atu rā ki Wairewa, Ōnuku, tae noa ki Taumutu.
He mihi nunui tēnei ki a koutou kua tatū mai nei ki te rohe o Kāi Tahu, Kāti Māmoe me Waitaha hoki. Ka maumahara mātou ki a rātou
kua mene atu ki te ao wairua,
ki te ao mamae kore.
Nō rerira, āpiti hono, tātai hono, koutou te huka mate ki a koutou.
Āpiti hono tātai hono, tātou te huka ora ki a tātou, tēnā ra koutou katoa.

I sneeze, tis the breath of life!
I stand upon the prestigious filled land of Waitaha. I gaze upon the talking mountains of the many sub tribes. From Kaikoura to Tūāhuriri rising up to Wheke and Koukourarata to Wairewa and Ōnuku and finally to Taumutu.
This is a greeting to you who have settled in the region of Kai Tahu, Kati Mamoe and Waitaha descendants. We remember those who have departed to the spiritual world, to the world of no more pain.
Therefore, let you of the living dead be joined to each other. Let us of the living be joined to the world of the living, greetings to you all.

 

Whakataukī Proverb

Tino Rangatiratanga – Mō tātou, ā, mō kā uri a muri ake nei!

Hiking edited.png

I puta mai i tēnei whakataukī, ngā moemoea o ngā tipuranga o Ngāi Tahu e heke mai nei. Mai tēnei whakataukī ka puta, he tirohanga whakamua o te iwi, "Ko Ngāi Tahu, rua mano rua tekau ma rima".

 

 

Representatives  

​​Te Rūnanga o Kaikōura Incorporated Trustee​Jaana Kahu
​Te Ngāi Tūāhuriri Rūnanga Society Incorporated Trustee​​Michelle Turrall

Ōnuku Rūnanga Incorporated Trustee

​Wendy Dallas-Katoa

Ōnuku Rūnanga Incorporated Alternate

​Ngāio Tuari
​Te Taumutu Rūnanga Incorporated Alternate​Toriana Hunt
​Te Hapū o Ngāti Wheke Incorporated Trustee​Christina Henderson
​Te Hapū o Ngāti Wheke Incorporated Alternate​Tumanako Stone-Howard

Te Rūnanga o Koukourārata Incorporated Trustee

​Ngaire Briggs
Te Rūnanga o Koukourārata Incorporated AlternateElizabeth Cunningham​
​Wairewa Rūnanga Incorporated Trustee​Ana Rolleston
​Wairewa Rūnanga Incorporated Alternate​Maire Kipa

​ 

Trustee Board - meeting minutes

Minutes - 17 April 2018

Minutes - 15 May 2018

Page last reviewed: 21 June 2018
Contact Us
Image of a Phone By Phone
Image of an Email sign By Email

For a full list of the convenient ways that you can contact us, refer to the Contact Us page